Geld lenen voor beginners

Met een lening bij een bank of andere geldverstrekker kun je voor jezelf eenmalig of doorlopend extra financiële ruimte creëren. Financiële instellingen hebben een aantal relatief simpele kredietformules in hun portefeuille waar je als beginner middels een redelijk eenvoudige procedure voor in aanmerking kan komen. Het is hierbij wel belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de doorwerking van deze lening op jou huidige en toekomstige lasten.

Hoeveel je maandelijks zal moeten aflossen, voor hoe lang, en wat de totale kosten zijn die aan het betreffende krediet verbonden zijn. Consumentenkredieten worden in België verstrekt door o.a. banken, financieringsmaatschappijen, krediethuizen, kredietmakelaars, online kredietbeurzen, kredietkaartverstrekkers en warenhuizen en postordebedrijven.

Lening op afbetaling (LOA).

Sub-formules: Persoonlijke lening, autolening, renovatielening, groene lening e.a.

Kenmerken:

  • -Vaste leensom
  • -Vaste looptijd
  • -Vaste aflossing
  • -Geen onderpand

Een lening op afbetaling is de meest overzichtelijke kredietformule. Je leent bij de bank een vast bedrag voor een vooraf vastgelegde periode. Middels evenredige maandelijkse aflossingen wordt de lening terug betaald. De rente wordt in dit aflossingsbedrag ingecalculeerd. Voor een objectieve vergelijking van persoonlijke leningen verwijs ik U graag door naar geldbank.

De sub-formules:
Van alle sub-formules vallende onder een lening op afbetaling is de persoonlijke lening de populairste. Deze is in theorie ontworpen voor een relatief lage leensom met een relatief korte looptijd. De bestemming van de persoonlijke lening hoeft niet te worden aangegeven bij de bank. Andere leningen op afbetaling, zoals de autolening, de renovatielening en de groene lening (energiebesparende verbouwingen) zijn wel gekoppeld aan een specifiek doel. Ze kennen doorgaans een hogere maximale leensom en hebben een langere maximale looptijd.

De maximale leensom:
Het bedrag dat maximaal geleend kan worden bij een lening op afbetaling is afhankelijk van het doel van de lening en van het profiel van de aanvrager; diens inkomen, woonlasten en andere vaste lasten. Bij een persoonlijke lening zal de maximale leensom voor beginners meestal beneden 10.000 euro liggen.

De rente:
Op een lening op afbetaling wordt de rente uitgedrukt in JKP, een jaarlijks kosten percentage waarin de bankrente en alle andere kosten rond de lening zijn opgenomen. Het percentage wordt vooraf vastgesteld en blijft gedurende de gehele looptijd hetzelfde.

Verkoop op afbetaling (VOA).

Sub-formules: Huurkoop, winkelkrediet, balloncontract.

Kenmerken:
De verkoop op afbetaling heeft dezelfde structuur en afwikkeling als een lening op afbetaling. Het verschil is dat het bij een verkoop op afbetaling gaat om een goed of dienst terwijl het bij een lening op afbetaling een geldbedrag betreft.

De maximale leensom:
De prijs van het aangeschaft artikel is de leensom. Bij de aankoop van een auto wordt meestal wel een aanbetaling gevraagd door de constructeur of autogarage.

De rente:
De rente bij een verkoop op afbetaling wordt ook altijd uitgedrukt in JKP. Ondernemingen zijn volgens de wet op consumentenkredieten verplicht om duidelijk aan te geven hoeveel JKP intern, of via de partnerbank, op een artikel geheven wordt.

Kredietopening.

Sub-formules: Geoorloofd rood staan, doorlopend krediet (geldreserve), kredietkaarten.

Kenmerken:

  • -Geen leensom maar een kredietplafond
  • -Geen looptijd
  • -Variabele aflossing
  • -Geen onderpand

Een kredietopening is een flexibele vorm van geld lenen. Binnen het verleend kredietplafond kan zelf bepaald worden wanneer en hoeveel geleend wordt. Met inachtneming van een maandelijks minimum kan de consument zelf bepalen welk bedrag afgelost wordt. Terug betaald krediet kan vervolgens weer opgenomen worden.

De sub-formules:
Doorlopende kredieten zijn momenteel de meest aangevraagde kredieten bij de financiële instellingen in België. Kredietkaarten hebben als bijkomend voordeel dat ze ook voor bestedingen in het buitenland en bij online aankopen gebruikt kunnen worden.

Het krediet plafond:
Voor beginners zullen de banken bij alle vormen van een kredietopening starten met een relatief laag kredietplafond van maximaal enkele duizenden euro’s. Bij een bevredigend verloop van het krediet zal het plafond kunnen worden opgetrokken.

De rente:
De rente wordt door de bank maandelijks berekend over het opgenomen (geleend) bedrag. De JKP op een kredietopening is bijna altijd hoger dan bij een lening op afbetaling. Omdat de formule geen vaste looptijd heeft wordt een variabel percentage gehanteerd. Het kan afhankelijk van de marktomstandigheden maandelijks naar boven of naar beneden worden bijgesteld.

Nog meer vragen over geld en lenen? Veel informatie is terug te vinden op http://www.wikifin.be/nl