Autolening

De meest voordelige manier om een nieuwe of tweedehands auto aan te schaffen is door de aanschafkosten in een keer te betalen bij de constructeur of autogarage. Indien je het benodigd bedrag niet voorhanden hebt, of liever op je spaarrekening wilt laten voor een ander doel, kun je naar de bank stappen voor een autolening. De meeste banken hebben hiervoor een speciale formule in hun kredietportefeuille, die wordt afgewikkeld als een lening op afbetaling (LOA).

Bij een autolening geldt in theorie dat de bank jou een geldsom leent en dat jij besluit daarmee een auto aan te schaffen. De wagen wordt dan ook direct jouw eigendom en de aflossing van de schuld geschiedt op dezelfde wijze als een standaard lening op afbetaling.

Noot: Indien je bij een autogarage een auto op afbetaling koopt is er sprake van een verkoop op afbetaling (VOA). De garage verstrekt jou een goed (de auto) waar je niet in èèn keer maar in termijnen voor betaald. De wagen blijft eigendom van de garage totdat je de laatste aflossing hebt gepleegd.

Voordelen van een autolening bij de bank:

  • -De constructeur of autogarage is bereid om de bodemprijs aan te bieden aangezien deze bij het sluiten van de overeenkomst meteen het volledige bedrag krijgt uitbetaald.
  • -Je hoeft geen voorschot uit eigen middelen te betalen (ervan uitgaande dat de bank bereid is om de totale aankoopsom in de autolening op te nemen).
  • -De auto is vanaf de eerste dag jouw eigendom.
  • -Je hebt de vrije keuze om wel of geen Full omnium verzekering af te sluiten (deze assurantie biedt het voertuig een volledige bescherming, maar er hangt ook een pittig prijskaartje aan).

Noot: Het valt aan te bevelen om voor nieuwe auto’s tot het derde jaar een Full omnium verzekering af te sluiten. En daarna een Mini omnium verzekering totdat de autolening volledig is afbetaald.

Kenmerken van een autolening:

  • -Vaste looptijd. Voor zowel nieuwe als tweedehands auto’s gaan de banken er doorgaans vanuit dat de lening moet zijn terugbetaald voordat het voertuig zijn 8ste levensjaar ingaat.
  • -Vast rentepercentage (over de gehele looptijd). Dit is het zogeheten jaarlijks kosten percentage, JKP, waarin de bankrente is geïntegreerd met alle andere kosten die aan de lening verbonden zijn (administratie, provisie).
  • -Vaste maandlasten. De JKP kosten worden evenals de schuldaflossing evenredig verspreidt over de maanden. Je betaalt dus gedurende de gehele looptijd van de lening elke maand hetzelfde bedrag aan de bank.

Hoe kun je de maandelijkse aflossing voor een autolening vooraf inschatten?

De meeste banken bieden op hun website de optie om een simulatie uit te voeren. Dit houdt in dat je kunt aangeven welk bedrag je wenst te lenen en voor welke periode. De simulator voegt hieraan toe de bij de betreffende bank geldende JKP op autoleningen en produceert het bedrag dat maandelijks afgelost zal moeten worden onder de gekozen condities.

Het betreft in de meeste gevallen een indicatie, aangezien de JKP in de praktijk hoger kan uitvallen dan het minimumpercentage waarmee de simulatie uitgewerkt wordt. Desondanks is de online simulatie een handige manier om autoleningen van verschillende banken met elkaar te vergelijken. Op vergelijkingssites vind je de diverse aanbieders naast elkaar met een directe link naar hun individuele simulatie.

Hoe wordt de aanvraag voor een autolening beoordeeld.

Voor de toewijzing van een autolening (of de bepaling van de maximale leensom) zal de bank in beginsel nagaan in hoeverre je in staat bent om de lening moeiteloos terug te betalen. De beoordeling van een autolening geschied toch wat flexibeler dan een normale lening op afbetaling. Want ondanks dat de wagen niet als onderpand dient biedt de aanwezigheid van een kapitaalgoed meer zekerheid (bij een LOA voor een wereldreis kan de bank nergens op terug vallen). Een schadevrij attest rond je laatste (of huidige) auto werkt ook positief op de aanvraag voor een autolening. Ook de dagwaarde auto kan een inpakt hebben op uw aanvraag indien het gaat om een tweedehands voertuig.

Noot: Banken kunnen in de praktijk de formule van een autolening ‘aanpassen’ aan de kredietnemer. Het kan resulteren dat de wagen nochtans in onderpand wordt gevraagd, dat een eigen inbreng in de aankoopsom wordt gevraagd, dat een Full omnium verzekering verplicht wordt gesteld voor de eerste jaren of dat de JKP vanwege een verhoogd risico naar boven wordt bijgesteld.