Kredietopening

Geoorloofd rood mogen staan op de zichtrekening, over een kredietkaart of winkelkrediet beschikken of gewoon een doorlopend krediet bij de huisbank hebben zijn allen vormen van een kredietopening. De praktische werking verschilt weliswaar tussen deze diverse methoden voor flexibel lenen, maar in theorie komen ze op nagenoeg hetzelfde neer. Wettelijk vallen ze ook onder dezelfde regelgeving voor consumentenkredieten.

Flexibel lenen.

Flexibel lenen via een kredietopening is momenteel de meest gebruikte kredietvorm in België. Banken, financieringsmaatschappijen, kredietkaart verstrekkers, warenhuizen, postorderbedrijven en e-shops bieden de diverse formules voor flexibel lenen aan. Als consument heb je hierbij een redelijk mate van vrijheid om zelf te bepalen hoe je leent en hoe je terug betaalt. De algemene kenmerken van een kredietopening zijn:

  • -Er kan ongelimiteerd geleend worden binnen het kredietplafond.
  • -Dit plafond wordt vastgesteld op basis van het persoonlijk profiel.
  • -Het krediet kent geen looptijd.
  • -Het krediet kent geen vaste aflossingsregeling. In sommige gevallen wordt maandelijks een minimale aflossing berekend op basis van het opgenomen bedrag. In andere gevallen heeft de kredietnemer de aflossing geheel zelf in de hand.
  • -Terug betaald krediet kan opnieuw opgenomen worden.
  • -De rente (JKP) wordt slechts over het geleend bedrag berekend.

Noot:Vanaf 2013 geldt vanwege de FOD Economie op alle vormen van een kredietopening een nulstellingstermijn. De consument is verplicht om het kredietsaldo van tijd tot tijd in zijn geheel terug te hebben betaald. Dit moet voorkomen dat de kredietopening een permanente schuld wordt waarop maandelijks slechts de rente wordt betaald. De termijnen voor de nulstelling zijn wettelijk vastgelegd en zijn afhankelijk van de hoogte van kredietplafond.

Welke zijn de verschillende formules binnen een kredietopening.

Geoorloofd rood staan op de zichtrekening. Wanneer je eigen tegoeden tijdelijk ‘op’ zijn mag je tot een vooraf vastgesteld limiet geld blijven opnemen van de rekening. Maandelijks betaal je rente over de bedragen waarvoor je rood staat. Dankzij geavanceerde software applicaties wordt ook het aantal dagen dat je een negatief saldo had in de berekening meegenomen. Het rood staan op de eigen zichtrekening is de oorsprong van de kredietopeningformule.

Doorlopend krediet of geldreserve. Dit werkt hetzelfde als rood staan, maar dan in de vorm van een losstaand krediet. De reguliere maandelijkse boekingen op de zichtrekening worden op deze manier niet verweven met de uitgaven binnen het krediet.

Kredietkaarten.
Dit zijn doorlopende kredieten in kaartvorm. Je kunt betalingen doen aan derden of geld opnemen uit een automaat tot het vastgesteld limiet van de kaart. Kredietkaarten hebben als extra voordeel dat ze ook buiten België en voor online aankopen gebruikt kunnen worden.

Winkelkrediet.
 Het gaat hierbij doorgaans om een kredietkaart die door een specifiek warenhuis of postorderbedrijf wordt verschaft en alleen voor aankopen binnen die onderneming geldig is. De voorwaarden voor terugbetaling en renteberekening zijn dezelfde als bij een doorlopend krediet. Vaak gebruiken de ondernemingen een bank als stille partner om het krediet af te handelen.

Wat is de rente op een krediet opening.

Aan de flexibiliteit van een kredietopening hangt een prijskaartje. De JKP voor deze kredietformule ligt standaard hoger dan bij de meeste andere type leningen die financiële instellingen aanbieden. Kredietopeningen kennen bovendien een variabele rente. De hoogte hiervan wordt maandelijks vastgesteld aan de hand van de marktontwikkelingen. Het kan door de banken naar boven of naar beneden worden bijgesteld. Van alle kredietopeningen hebben kredietkaarten gemiddeld de hoogste JKP.

Noot: JKP is het jaarlijks kosten percentage waarin de bankrente samengevoegd wordt met alle andere kosten rond een krediet, zoals administratiekosten en provisies t.b.v. de staat. Het wordt maandelijks in rekening gebracht op basis van een twaalfde deel van het jaarpercentage.