Persoonlijke lening

Persoonlijke lening is de commerciële naam die banken en andere kredietverstrekkers nog graag gebruiken voor een lening op afbetaling (de wettelijke naam van deze kredietformule). De naam persoonlijke lening schijnt voor een aanzienlijk deel van de consumenten een betere gevoelsbenadering te hebben. Het benadrukt dat je een lening aangaat op persoonlijke titel en dat het geld bestemd is voor een persoonlijke uitgave die je niet aan de bank hoeft te vermelden.

Bij persoonlijke leningen gaat het meestal om relatief kleinere bedragen die binnen een relatief kortere periode moeten worden terug betaald. Een persoonlijke lening mag je aanvragen wanneer je meent voor een bepaald doeleinde een geldbedrag nodig te hebben. Dat kan een buitenlandse vakantie zijn, een verjaardags- of huwelijksfeest, de aanschaf van een nieuwe smart TV of gewoon om een financieel lastige periode te overbruggen. De bank zal bij jouw aanvraag in feite slechts beoordelen als je in staat bent om het geleend bedrag terug te bepalen. Aan een persoonlijke lening wordt onder normale omstandigheden geen onderpand gekoppeld.

Wat een bank nagaat bij een aanvraag van een persoonlijke lening.

  • -Wat is jou besteedbaar inkomen.
  • -Wat zijn jou maandelijkse vaste lasten.
  • -Heb je reeds andere leningen lopen.
  • -Hoe heb je eerdere leningen bij de betreffende bank terug betaalt.
  • -Sta je op de ‘zwarte lijst’ van de CKP.

Noot: De Belgische overheid heeft de financiële wetgeving op kredieten aardig aangescherpt. Om te voorkomen dat burgers meer lenen dan hun inkomen toelaat zijn financiële instellingen verplicht om alle kredieten te melden bij de centrale voor kredieten aan particulieren (CKP), een afdeling van de Nationale Bank. Bij overdadig lenen en/of onregelmatig aflossen kun je belanden op de negatieve luik van de kredietregistratie, de welbekende zwarte lijst.

Welke voorwaarden zijn er verbonden aan een persoonlijke lening.

  • -Je leent een vast bedrag. De banken hebben voor persoonlijke leningen een maximum leenbedrag (verschilt per instelling)
  • -Je leent het bedrag voor een vaste periode. De banken hebben voor persoonlijke leningen een maximum looptijd (verschilt per instelling)
  • -Het geleend bedrag wordt maandelijks in gelijkmatige bedragen terug betaald aan de bank. Indien je 6000 euro leent voor 24 maanden zul je elke maand 250 euro van de lening aflossen.
  • -De bank brengt hiernaast rente in rekening voor de dienst die ze jou bewijzen. Dit wordt samen met de andere kosten rond de lening (administratie, provisies, e.d.) gebundeld in een jaarlijks kosten percentage, JKP. Het percentage verschilt per instelling maar ligt bij persoonlijke leningen vrijwel altijd hoger dan bij kredietformules die een hypotheek of ander onderpand kennen.

De maandelijkse aflossingen bij een persoonlijke leningen berekenen.

Door een simulatie uit te voeren kun je vooraf reeds een goed beeld krijgen wat je maandelijkse aflossingen zullen worden bij een persoonlijke lening. Online hebben veel kredietverstrekkers rekensimulators die zeer snel een berekening uitvoeren. Je voert het bedrag dat je wenst te lenen in, bijvoorbeeld 6000 euro, en geeft aan over welke periode je het wil terug betalen, bijvoorbeeld 20 maanden.

Indien de betreffende bank een JKP van 5,9% hanteert op persoonlijke leningen zal de simulatie uitwijzen dat je maandelijks in totaal 265,23 euro zal moeten aflossen (250 euro schuldverrekening plus 15,23 euro aan JKP). De simulaties zijn een goede manier om persoonlijke leningen van verschillende financiële instellingen met elkaar te vergelijken.

Noot: Bij het toewijzen van een persoonlijke lening zal de bank de JKP berekenen op basis van jouw persoonlijk profiel. De JKP percentages die op websites gebruikt worden zijn slechts de minimumpercentages die de betreffende instellingen op persoonlijke leningen hanteren.