Verkoop op afbetaling.

Warenhuizen, woonwarenhuizen, e-shops, autodealers en andere aanbieders van goederen en diensten bieden hun klanten vaak genoeg de optie voor een verkoop op afbetaling wanneer het een aankoop betreft met een aanzienlijke koopsom. Je krijgt het gewenst artikel meteen ter beschikking maar de afrekening geschied achteraf in maandelijkse termijnen. Verkoop op afbetaling (VOA) is bij wet gedefinieerd door de FOD Economie. Voor deze kredietformule geldt dezelfde regelgeving als voor een lening op afbetaling (LOA). Het verschil zit er slechts in dat het bij een VOA om een goed of dienst gaat terwijl het bij een LOA een geldsom betreft.

Noot: Indien je bij een warenhuis aankopen doet met een winkelkaart is er geen sprake van verkoop/lening op afbetaling maar valt dit onder de regelgeving voor een doorlopend krediet (geldreserve). Dit is een andersoortige kredietformule.

Kenmerken van een verkoop op afbetaling.

Het aangeschaft goed wordt meteen jouw eigendom. In de wet op consumentenkrediet is wel opgenomen dat zolang je nog minder als 40% hebt afgelost de verkoper het recht heeft om het artikel als compensatie terug te eisen bij wanbetaling. Voor auto’s, motorfietsen en andere geregistreerde motorrijtuigen gelden afwijkende regelingen.
Er moet sprake zijn van één vaste leensom die in één keer wordt gefinancierd. Verschillende aankopen mogen worden opgeteld voor een financiering, maar een nieuwe aankoop mag niet worden gevoegd bij een reeds lopende financiering.
Er moet bij het afsluiten van de financieringsovereenkomst een looptijd worden vastgesteld. Deze mag hierna niet meer gewijzigd worden.
De rente geldt over het gedeelte van de verkoopsom welke gefinancierd wordt (prijs artikel minus eventuele aanbetaling).
De totale financiering (inclusief de rente) wordt over de looptijd in evenredige maandelijkse aflossingen terug betaald.

Noot: Handelszaken die verkoop op afbetaling aanbieden laten de afhandeling van het krediet in veel gevallen lopen via een bank of andere financiële instelling lopen.

De rente bij een verkoop op afbetaling.

Bij een verkoop op afbetaling kan het vaak voor de consument onduidelijk zijn welk rentepercentage de verkoper toepast op de financiering. Prijzen van artikelen zijn in de meeste warenhuizen niet absoluut, maar onderhevig aan kortingen, zoals winkel-acties, contantaankoop-acties en combinatieaankoop-acties. Bij verkoop of afbetalingen kan het daarom voorkomen dat de rente op de financiering reeds in de prijs van het artikel is opgenomen. Op deze manier kan de verkoper stunten door een afbetalingsregeling met 0% rente aan te bieden.

Volgens de door de FOD Economie aangescherpte regels moet elke verkoper duidelijk aangeven wat de JKP is die intern (of door de partnerbank) gehanteerd wordt bij verkoop op afbetaling. Er zijn hiervoor strikte voorwaarden voor de grootte van het lettertype en andere grafische specificaties. Voor de consument is het raadzaam om de renteconstructie expliciet na te trekken alvorens een verkoop op afbetaling wordt aangegaan.

Verkoop op afbetaling bij auto’s.

De financiering van de aankoop van een auto, of ander motorrijtuig, kent enkele specifieke kenmerken. Een reden hiervoor is dat het om een geregistreerde aankoop gaat, waardoor het ‘verkoper versus koper’ spel anders gespeeld kan worden dan bijvoorbeeld bij de aankoop van een smartphone of een koelkast.

Kenmerken bij de verkoop op afbetaling van een auto zijn:

  • -Er is in de meeste gevallen sprake van een aanbetaling.
  • -De auto kan op naam van de verkoper blijven staan gedurende de looptijd van de financiering.
  • -De verkoper kan eisen dat de auto met een Full omnium verzekering beschermd wordt gedurende de looptijd van de financiering.
  • -Er kan gekozen worden voor een balloncontract. Dit houdt in dat slechts een deel van de aankoopsom afgelost wordt, en dat de auto aan het einde van de overeenkomst wordt terug verkocht aan de autodealer.